<center id="qz2aa"><em id="qz2aa"></em></center>
   1. <center id="qz2aa"></center>
    1. 產品中心:

     北歐04實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "118" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(41) "北歐04實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605084360" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111646357614.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(135) "/uploads/2020/11/111646582562.jpg|,|4DS-298|-|/uploads/2020/11/111646588099.jpg|,|PH3-001|-|/uploads/2020/11/111646599816.jpg|,|PH3-004" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(1) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=118" }
     • 4DS-298

     • PH3-001

     • PH3-004

     3H實木鍍膜板

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "12" ["tid"]=> string(2) "35" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(17) "3H實木鍍膜板" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(5) ",4,7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537261320" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/281352372855.png" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(0) "" ["description"]=> string(269) "基材采用的是進口泰國橡膠木,經過脫水、脫脂處理后再經過真空鍍膜工藝,與外界空氣、潮氣完全隔離,基材本身不受外界的 影響,而且板材表面采用PET或PVC鍍膜處理,因此解決了實木易變形的難題。" ["photo"]=> string(1285) "/uploads/2018/09/211156271906.jpg|,|4DS-251|-|/uploads/2018/09/211156366688.jpg|,|4DS-253|-|/uploads/2018/09/211156435520.jpg|,|4DS-255|-|/uploads/2018/09/211156503161.jpg|,|4DS-261|-|/uploads/2018/09/211156568799.jpg|,|4DS-262|-|/uploads/2018/09/211157023078.jpg|,|4DS-266|-|/uploads/2018/09/211157101226.jpg|,|4DS-268|-|/uploads/2018/09/211157169899.jpg|,|4DS-269|-|/uploads/2018/09/211157235400.jpg|,|4DS-271|-|/uploads/2018/09/211157312382.jpg|,|4DS-272|-|/uploads/2018/09/211325059973.jpg|,|4DS-274|-|/uploads/2018/09/211325128654.jpg|,|4DS-275|-|/uploads/2018/09/211325194133.jpg|,|4DS-276|-|/uploads/2018/09/211325265543.jpg|,|4DS-277|-|/uploads/2018/09/211325343228.jpg|,|4DS-278|-|/uploads/2018/09/211325452571.jpg|,|4DS-279|-|/uploads/2018/09/211326141536.jpg|,|4DS-280|-|/uploads/2018/09/211326299633.jpg|,|4DS-284|-|/uploads/2018/09/211326367061.jpg|,|4DS-285|-|/uploads/2018/09/211326425500.jpg|,|4DS-286|-|/uploads/2018/09/211326498892.jpg|,|4DS-287|-|/uploads/2018/09/211326571066.jpg|,|4DS-291|-|/uploads/2018/09/211327046506.jpg|,|4DS-292|-|/uploads/2018/09/211327119379.jpg|,|4DS-293|-|/uploads/2018/09/211327212471.jpg|,|4DS-294|-|/uploads/2018/09/211327301487.jpg|,|4DS-295|-|/uploads/2018/09/211327377356.jpg|,|4DS-296|-|/uploads/2018/09/211327431373.jpg|,|4DS-297" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211243099919.jpg" ["sjlitpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/201131021938.png" ["spt"]=> string(699) "/uploads/2018/12/071349043236.jpg|,||-|/uploads/2018/12/071349045441.jpg|,||-|/uploads/2018/12/071349043582.jpg|,||-|/uploads/2018/12/071349059350.jpg|,||-|/uploads/2018/12/071349063381.jpg|,||-|/uploads/2018/12/071349066934.jpg|,||-|/uploads/2018/12/071349076778.jpg|,||-|/uploads/2018/12/071349086042.jpg|,||-|/uploads/2018/12/071349089774.jpg|,||-|/uploads/2018/12/071349094037.jpg|,||-|/uploads/2018/12/071349094330.jpg|,||-|/uploads/2018/12/071349102303.jpg|,||-|/uploads/2018/12/071349107061.jpg|,||-|/uploads/2018/12/071349118525.jpg|,||-|/uploads/2018/12/071349124564.jpg|,||-|/uploads/2018/12/071349137800.jpg|,||-|/uploads/2018/12/071349132097.jpg|,||-|/uploads/2018/12/071349144275.jpg|,|" ["pctj"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211249035202.jpg" ["tid_leafid"]=> string(2) "35" ["n"]=> int(2) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=12" }
     • 4DS-251

     • 4DS-253

     • 4DS-255

     • 4DS-261

     • 4DS-262

     • 4DS-266

     • 4DS-268

     • 4DS-269

     • 4DS-271

     • 4DS-272

     • 4DS-274

     • 4DS-275

     • 4DS-276

     • 4DS-277

     • 4DS-278

     • 4DS-279

     • 4DS-280

     • 4DS-284

     • 4DS-285

     • 4DS-286

     • 4DS-287

     • 4DS-291

     • 4DS-292

     • 4DS-293

     • 4DS-294

     • 4DS-295

     • 4DS-296

     • 4DS-297

     北歐11

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "106" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(8) "北歐11" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605056280" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/110904336823.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(337) "/uploads/2020/11/110908224841.jpg|,|4DS-299|-|/uploads/2020/11/110908236245.jpg|,|4DS-300|-|/uploads/2020/11/110908231230.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/110908235326.jpg|,|4DS-302|-|/uploads/2020/11/110908238043.jpg|,|4DS-305|-|/uploads/2020/11/110908234020.jpg|,|4DS-306(芯板套色)|-|/uploads/2020/11/110908238303.jpg|,|PH3-004" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(3) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=106" }
     • 4DS-299

     • 4DS-300

     • 4DS-301

     • 4DS-302

     • 4DS-305

     • 4DS-306(芯板套色)

     • PH3-004

     北歐07實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "122" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(41) "北歐07實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605084960" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111657119678.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(89) "/uploads/2020/11/111657226918.jpg|,|PH3-004|-|/uploads/2020/11/111657223393.jpg|,|PH3-007" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(4) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=122" }
     • PH3-004

     • PH3-007

     北歐09實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "123" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(41) "北歐09實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605085020" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111658077866.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(426) "/uploads/2020/11/111658325229.jpg|,|SC-004|-|/uploads/2020/11/111658336955.jpg|,|SC-008|-|/uploads/2020/11/111658335067.jpg|,|SC-009|-|/uploads/2020/11/111659055348.jpg|,|4DS-299|-|/uploads/2020/11/111659058608.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/111659057585.jpg|,|4DS-306(芯板套色)|-|/uploads/2020/11/111659054945.jpg|,|PH3-002|-|/uploads/2020/11/111659055061.jpg|,|PH3-006|-|/uploads/2020/11/111659051291.jpg|,|PH3-007" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(5) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=123" }
     • SC-004

     • SC-008

     • SC-009

     • 4DS-299

     • 4DS-301

     • 4DS-306(芯板套色)

     • PH3-002

     • PH3-006

     • PH3-007

     北歐08實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "121" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(41) "北歐08實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605084840" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111655047622.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(457) "/uploads/2020/11/111655455887.jpg|,|4DS-300|-|/uploads/2020/11/111655453190.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/111655457937.jpg|,|4DS-302|-|/uploads/2020/11/111655453524.jpg|,|4DS-305|-|/uploads/2020/11/111655459897.jpg|,|4DS-307|-|/uploads/2020/11/111655455733.jpg|,|4DS-309|-|/uploads/2020/11/111655455681.jpg|,|4DS-318|-|/uploads/2020/11/111655468581.jpg|,|4DS-319|-|/uploads/2020/11/111655461659.jpg|,|4DS-320|-|/uploads/2020/11/111655469571.jpg|,|PH3-004" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(6) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=121" }
     • 4DS-300

     • 4DS-301

     • 4DS-302

     • 4DS-305

     • 4DS-307

     • 4DS-309

     • 4DS-318

     • 4DS-319

     • 4DS-320

     • PH3-004

     北歐06實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "120" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(41) "北歐06實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605084600" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111651083108.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(567) "/uploads/2020/11/111651585415.jpg|,|4DS-299|-|/uploads/2020/11/111651581015.jpg|,|4DS-300|-|/uploads/2020/11/111651599799.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/111651594151.jpg|,|4DS-302|-|/uploads/2020/11/111651592470.jpg|,|4DS-305|-|/uploads/2020/11/111651597587.jpg|,|4DS-306(芯板套色)|-|/uploads/2020/11/111651591275.jpg|,|4DS-308|-|/uploads/2020/11/111651597411.jpg|,|4DS-318|-|/uploads/2020/11/111651597782.jpg|,|4DS-319|-|/uploads/2020/11/111652002305.jpg|,|4DS-320|-|/uploads/2020/11/111652002406.jpg|,|PH3-004|-|/uploads/2020/11/111652003490.jpg|,|PH3-007" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(7) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=120" }
     • 4DS-299

     • 4DS-300

     • 4DS-301

     • 4DS-302

     • 4DS-305

     • 4DS-306(芯板套色)

     • 4DS-308

     • 4DS-318

     • 4DS-319

     • 4DS-320

     • PH3-004

     • PH3-007

     SM-69

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "110" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(5) "SM-69" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605066660" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111154133596.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(89) "/uploads/2020/11/111154533542.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/111154534882.jpg|,|4DS-309" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(8) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=110" }
     • 4DS-301

     • 4DS-309

     北歐05實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "119" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(41) "北歐05實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605084420" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111648385553.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(457) "/uploads/2020/11/111649175655.jpg|,|4DS-272|-|/uploads/2020/11/111649174629.jpg|,|4DS-298|-|/uploads/2020/11/111649179542.jpg|,|4DS-299|-|/uploads/2020/11/111649188911.jpg|,|4DS-300|-|/uploads/2020/11/111649181438.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/111649183315.jpg|,|4DS-302|-|/uploads/2020/11/111649187543.jpg|,|4DS-305|-|/uploads/2020/11/111649188750.jpg|,|PH3-001|-|/uploads/2020/11/111649184764.jpg|,|PH3-002|-|/uploads/2020/11/111649186167.jpg|,|PH3-004" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(9) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=119" }
     • 4DS-272

     • 4DS-298

     • 4DS-299

     • 4DS-300

     • 4DS-301

     • 4DS-302

     • 4DS-305

     • PH3-001

     • PH3-002

     • PH3-004

     新中式實木包覆門板可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "99" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(39) "新中式實木包覆門板可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1604996940" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/101720297708.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(36) "新中式,裝修,定制,顏色" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(135) "/uploads/2020/11/101631087303.jpg|,|PH3-001|-|/uploads/2020/11/101631087634.jpg|,|PH3-005|-|/uploads/2020/11/101631096265.jpg|,|PH3-007" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(10) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=99" }
     • PH3-001

     • PH3-005

     • PH3-007

     簡美X實木包覆門板可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "100" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(37) "簡美X實木包覆門板可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1604997540" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/101721199944.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(63) "簡美,美式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(89) "/uploads/2020/11/101640162161.jpg|,|4DS-272|-|/uploads/2020/11/101640164367.jpg|,|4DS-298" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(11) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=100" }
     • 4DS-272

     • 4DS-298

     北歐10

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "105" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(8) "北歐10" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605055740" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/110849317044.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(273) "/uploads/2020/11/110857214011.jpg|,|4DS-300|-|/uploads/2020/11/110857218964.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/110857222675.jpg|,|4DS-302|-|/uploads/2020/11/110857226755.jpg|,|4DS-305|-|/uploads/2020/11/110857225471.jpg|,|4DS-307|-|/uploads/2020/11/110857224005.jpg|,|4DS-309" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(12) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=105" }
     • 4DS-300

     • 4DS-301

     • 4DS-302

     • 4DS-305

     • 4DS-307

     • 4DS-309

     北歐08

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "103" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(8) "北歐08" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605001020" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/101744444678.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(457) "/uploads/2020/11/101746322968.jpg|,|4DS-300|-|/uploads/2020/11/101746327450.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/101746336210.jpg|,|4DS-302|-|/uploads/2020/11/101746335520.jpg|,|4DS-305|-|/uploads/2020/11/101746331006.jpg|,|4DS-307|-|/uploads/2020/11/101746343786.jpg|,|4DS-309|-|/uploads/2020/11/101746344422.jpg|,|4DS-318|-|/uploads/2020/11/101746347199.jpg|,|4DS-319|-|/uploads/2020/11/101746345141.jpg|,|4DS-320|-|/uploads/2020/11/101746346079.jpg|,|PH3-004" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(13) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=103" }
     • 4DS-300

     • 4DS-301

     • 4DS-302

     • 4DS-305

     • 4DS-307

     • 4DS-309

     • 4DS-318

     • 4DS-319

     • 4DS-320

     • PH3-004

     北歐02實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "116" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(41) "北歐02實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605084180" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111643235028.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(135) "/uploads/2020/11/111643406903.jpg|,|4DS-298|-|/uploads/2020/11/111643401764.jpg|,|PH3-001|-|/uploads/2020/11/111643406830.jpg|,|PH3-002" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(14) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=116" }
     • 4DS-298

     • PH3-001

     • PH3-002

     北歐03實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "117" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(41) "北歐03實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605084240" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111647462621.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(316) "/uploads/2020/11/111644499192.jpg|,|SC-004|-|/uploads/2020/11/111644498983.jpg|,|SC-007|-|/uploads/2020/11/111644496824.jpg|,|SC-009|-|/uploads/2020/11/111645339187.jpg|,|4DS-299|-|/uploads/2020/11/111645335680.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/111645346993.jpg|,|4DS-302|-|/uploads/2020/11/111645345325.jpg|,|PH3-004" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(15) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=117" }
     • SC-004

     • SC-007

     • SC-009

     • 4DS-299

     • 4DS-301

     • 4DS-302

     • PH3-004

     北歐01實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "115" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(41) "北歐01實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605083820" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111638027269.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(475) "/uploads/2020/11/111638255191.jpg|,|4DS-299|-|/uploads/2020/11/111638252692.jpg|,|4DS-300|-|/uploads/2020/11/111638257941.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/111638254037.jpg|,|4DS-302|-|/uploads/2020/11/111638346959.jpg|,|4DS-305|-|/uploads/2020/11/111638342550.jpg|,|4DS-306(芯板套色)|-|/uploads/2020/11/111638534046.jpg|,|PH3-001|-|/uploads/2020/11/111638538964.jpg|,|PH3-002|-|/uploads/2020/11/111638545582.jpg|,|PH3-004|-|/uploads/2020/11/111638549163.jpg|,|PH3-006" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(16) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=115" }
     • 4DS-299

     • 4DS-300

     • 4DS-301

     • 4DS-302

     • 4DS-305

     • 4DS-306(芯板套色)

     • PH3-001

     • PH3-002

     • PH3-004

     • PH3-006

     北歐00實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "114" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(41) "北歐00實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605082140" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111625587573.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(164) "/uploads/2020/11/111635423838.jpg|,|PH3-002|-|/uploads/2020/11/111635421431.jpg|,|PH3-006|-|/uploads/2020/11/111636478563.jpg|,|SC-009(用于密度凹凸芯板)" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(17) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=114" }
     • PH3-002

     • PH3-006

     • SC-009(用于密度凹凸芯板)

     簡美X實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "113" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(40) "簡美X實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605082020" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111607405166.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(42) "線條,邊框,門板,拼框門線條" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(89) "/uploads/2020/11/111608196279.jpg|,|4DS-272|-|/uploads/2020/11/111608192285.jpg|,|4DS-298" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(18) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=113" }
     • 4DS-272

     • 4DS-298

     北歐03實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "111" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(41) "北歐03實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605074880" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111408517341.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(316) "/uploads/2020/11/111409137656.jpg|,|SC-004|-|/uploads/2020/11/111409137468.jpg|,|SC-007|-|/uploads/2020/11/111409137981.jpg|,|SC-009|-|/uploads/2020/11/111409506747.jpg|,|4DS-299|-|/uploads/2020/11/111409503814.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/111409509333.jpg|,|4DS-302|-|/uploads/2020/11/111409511300.jpg|,|PH3-004" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(19) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=111" }
     • SC-004

     • SC-007

     • SC-009

     • 4DS-299

     • 4DS-301

     • 4DS-302

     • PH3-004

     新中式實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "112" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(42) "新中式實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605075060" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111411291919.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(135) "/uploads/2020/11/111411543242.jpg|,|PH3-001|-|/uploads/2020/11/111411558661.jpg|,|PH3-005|-|/uploads/2020/11/111411556980.jpg|,|PH3-007" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(20) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=112" }
     • PH3-001

     • PH3-005

     • PH3-007

     SM-51

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "41" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(5) "SM-51" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537515180" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211534191714.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(51) "門板,拼框門,簡約風,實木,包覆門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(227) "/uploads/2018/09/211534277590.jpg|,|4DS-253|-|/uploads/2018/09/211534482034.jpg|,|4DS-262|-|/uploads/2018/09/211534554835.jpg|,|4DS-266|-|/uploads/2018/09/211535444453.jpg|,|4DS-278|-|/uploads/2018/09/211536074033.jpg|,|4DS-285" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(21) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=41" }
     • 4DS-253

     • 4DS-262

     • 4DS-266

     • 4DS-278

     • 4DS-285

     北歐11實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "125" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(41) "北歐11實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605085260" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111701218566.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(337) "/uploads/2020/11/111701531494.jpg|,|4DS-299|-|/uploads/2020/11/111701532791.jpg|,|4DS-300|-|/uploads/2020/11/111701539097.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/111701542900.jpg|,|4DS-302|-|/uploads/2020/11/111701544730.jpg|,|4DS-305|-|/uploads/2020/11/111701542387.jpg|,|4DS-306(芯板套色)|-|/uploads/2020/11/111701548986.jpg|,|PH3-004" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(22) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=125" }
     • 4DS-299

     • 4DS-300

     • 4DS-301

     • 4DS-302

     • 4DS-305

     • 4DS-306(芯板套色)

     • PH3-004

     SM-54

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "42" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(5) "SM-54" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537515420" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211537587745.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(51) "門板,拼框門,簡約風,實木,包覆門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(316) "/uploads/2018/09/211538052256.jpg|,|4DS-271|-|/uploads/2018/09/211538158227.jpg|,|4DS-272|-|/uploads/2020/11/110920486485.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/110920481330.jpg|,|PH3-001|-|/uploads/2020/11/110920489851.jpg|,|SC-004|-|/uploads/2020/11/110920482961.jpg|,|SC-007|-|/uploads/2020/11/110920488488.jpg|,|SC-009" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(23) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=42" }
     • 4DS-271

     • 4DS-272

     • 4DS-301

     • PH3-001

     • SC-004

     • SC-007

     • SC-009

     SM-51實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "45" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(38) "SM-51實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537515660" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211542234822.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(227) "/uploads/2018/09/211542329620.jpg|,|4DS-253|-|/uploads/2018/09/211542494464.jpg|,|4DS-262|-|/uploads/2018/09/211542562970.jpg|,|4DS-266|-|/uploads/2018/09/211543203073.jpg|,|4DS-278|-|/uploads/2018/09/211543527057.jpg|,|4DS-285" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(24) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=45" }
     • 4DS-253

     • 4DS-262

     • 4DS-266

     • 4DS-278

     • 4DS-285

     SM-54實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "46" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(38) "SM-54實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537515900" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211545369508.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(316) "/uploads/2018/09/211545421963.jpg|,|4DS-271|-|/uploads/2018/09/211545492277.jpg|,|4DS-272|-|/uploads/2020/11/111704515612.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/111704517935.jpg|,|PH3-001|-|/uploads/2020/11/111704525248.jpg|,|SC-004|-|/uploads/2020/11/111704523890.jpg|,|SC-007|-|/uploads/2020/11/111704527367.jpg|,|SC-009" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(25) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=46" }
     • 4DS-271

     • 4DS-272

     • 4DS-301

     • PH3-001

     • SC-004

     • SC-007

     • SC-009

     北歐00

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "50" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(8) "北歐00" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537519740" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211653335010.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(164) "/uploads/2020/11/101644569926.jpg|,|PH3-002|-|/uploads/2020/11/101644566311.jpg|,|PH3-006|-|/uploads/2020/11/110930426843.jpg|,|SC-009(用于密度凹凸芯板)" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(26) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=50" }
     • PH3-002

     • PH3-006

     • SC-009(用于密度凹凸芯板)

     北歐01

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "51" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(8) "北歐01" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537520040" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211654242848.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(471) "/uploads/2020/11/101654555309.jpg|,|4DS-299|-|/uploads/2020/11/101654554768.jpg|,|4DS-300|-|/uploads/2020/11/101654554924.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/101654565784.jpg|,|4DS-302|-|/uploads/2020/11/101654562560.jpg|,|4DS-305|-|/uploads/2020/11/101654563632.jpg|,|4DS-306(芯板套色)|-|/uploads/2020/11/101654564650.jpg|,|PH3-001|-|/uploads/2020/11/101654563691.jpg|,|PH3-002|-|/uploads/2020/11/101654569662.jpg|,|PH3-004|-|/uploads/2020/11/101654566371.jpg|,|PH3-006" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(27) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=51" }
     • 4DS-299

     • 4DS-300

     • 4DS-301

     • 4DS-302

     • 4DS-305

     • 4DS-306(芯板套色)

     • PH3-001

     • PH3-002

     • PH3-004

     • PH3-006

     北歐02

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "52" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(8) "北歐02" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537520040" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211655189217.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(135) "/uploads/2018/09/211655282122.jpg|,|4DS-298|-|/uploads/2018/09/211655388308.jpg|,|PH3-001|-|/uploads/2018/09/211655477245.jpg|,|PH3-002" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(28) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=52" }
     • 4DS-298

     • PH3-001

     • PH3-002

     北歐03

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "53" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(8) "北歐03" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537520160" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/110928008898.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,包覆門,拼框門,家具門," ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(316) "/uploads/2018/09/211656448148.jpg|,|SC-004|-|/uploads/2018/09/211656531028.jpg|,|SC-007|-|/uploads/2020/11/101618376448.jpg|,|SC-009|-|/uploads/2020/11/101619036820.jpg|,|4DS-299|-|/uploads/2020/11/101619039863.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/101619035954.jpg|,|4DS-302|-|/uploads/2020/11/101619045399.jpg|,|PH3-004" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(29) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=53" }
     • SC-004

     • SC-007

     • SC-009

     • 4DS-299

     • 4DS-301

     • 4DS-302

     • PH3-004

     北歐06

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "54" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(8) "北歐06" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537520220" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/101733468846.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(567) "/uploads/2020/11/101735161090.jpg|,|4DS-299|-|/uploads/2020/11/101735161515.jpg|,|4DS-300|-|/uploads/2020/11/101735165690.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/101735166270.jpg|,|4DS-302|-|/uploads/2020/11/101735168310.jpg|,|4DS-305|-|/uploads/2020/11/101735163075.jpg|,|4DS-306(芯板套色)|-|/uploads/2020/11/101735165842.jpg|,|4DS-308|-|/uploads/2020/11/101735179567.jpg|,|4DS-318|-|/uploads/2020/11/101735178377.jpg|,|4DS-319|-|/uploads/2020/11/101735175494.jpg|,|4DS-320|-|/uploads/2020/11/101735173304.jpg|,|PH3-004|-|/uploads/2020/11/101735173160.jpg|,|PH3-007" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(30) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=54" }
     • 4DS-299

     • 4DS-300

     • 4DS-301

     • 4DS-302

     • 4DS-305

     • 4DS-306(芯板套色)

     • 4DS-308

     • 4DS-318

     • 4DS-319

     • 4DS-320

     • PH3-004

     • PH3-007

     北歐09

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "55" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(8) "北歐09" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537520280" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/101753449527.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(426) "/uploads/2020/11/101754166253.jpg|,|SC-004|-|/uploads/2020/11/101754164900.jpg|,|SC-008|-|/uploads/2020/11/101754164865.jpg|,|SC-009|-|/uploads/2020/11/101754495253.jpg|,|4DS-299|-|/uploads/2020/11/101754501428.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/101754508321.jpg|,|4DS-306(芯板套色)|-|/uploads/2020/11/101754504462.jpg|,|PH3-002|-|/uploads/2020/11/101754503753.jpg|,|PH3-006|-|/uploads/2020/11/101754502856.jpg|,|PH3-007" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(31) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=55" }
     • SC-004

     • SC-008

     • SC-009

     • 4DS-299

     • 4DS-301

     • 4DS-306(芯板套色)

     • PH3-002

     • PH3-006

     • PH3-007

     北歐10實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "124" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(41) "北歐10實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605085140" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111700127253.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(273) "/uploads/2020/11/111700284946.jpg|,|4DS-300|-|/uploads/2020/11/111700283140.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/111700288860.jpg|,|4DS-302|-|/uploads/2020/11/111700297315.jpg|,|4DS-305|-|/uploads/2020/11/111700291460.jpg|,|4DS-307|-|/uploads/2020/11/111700298477.jpg|,|4DS-309" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(32) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=124" }
     • 4DS-300

     • 4DS-301

     • 4DS-302

     • 4DS-305

     • 4DS-307

     • 4DS-309

     SM-69實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "128" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(38) "SM-69實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605087000" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111730528738.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(89) "/uploads/2020/11/111731053545.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/111731056635.jpg|,|4DS-309" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(33) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=128" }
     • 4DS-301

     • 4DS-309

     SM-57實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "60" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(38) "SM-57實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537523460" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211752042622.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(135) "/uploads/2018/09/211752125496.jpg|,|4DS-271|-|/uploads/2018/09/211752208463.jpg|,|4DS-272|-|/uploads/2020/11/111714538032.jpg|,|PH3-005" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(34) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=60" }
     • 4DS-271

     • 4DS-272

     • PH3-005

     SM-57

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "61" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(5) "SM-57" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537523520" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211752546419.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(135) "/uploads/2018/09/211753041716.jpg|,|4DS-271|-|/uploads/2018/09/211753142673.jpg|,|4DS-272|-|/uploads/2020/11/110945063687.jpg|,|PH3-005" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(35) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=61" }
     • 4DS-271

     • 4DS-272

     • PH3-005

     SM-58

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "62" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(5) "SM-58" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537523580" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211753519254.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(319) "/uploads/2018/09/211754026695.jpg|,|4DS-272|-|/uploads/2018/09/211754259431.jpg|,|4DS-278|-|/uploads/2018/09/211754337812.jpg|,|4DS-285|-|/uploads/2018/09/211755151085.jpg|,|4DS-292|-|/uploads/2018/09/211755314204.jpg|,|4DS-294|-|/uploads/2018/09/211755398742.jpg|,|4DS-295|-|/uploads/2020/11/110941376719.jpg|,|4DS-301" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(36) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=62" }
     • 4DS-272

     • 4DS-278

     • 4DS-285

     • 4DS-292

     • 4DS-294

     • 4DS-295

     • 4DS-301

     SM-58實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "129" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(38) "SM-58實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605087540" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111740041639.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(319) "/uploads/2020/11/111741477656.jpg|,|4DS-272|-|/uploads/2020/11/111741472390.jpg|,|4DS-278|-|/uploads/2020/11/111741475519.jpg|,|4DS-285|-|/uploads/2020/11/111741473393.jpg|,|4DS-292|-|/uploads/2020/11/111741472026.jpg|,|4DS-294|-|/uploads/2020/11/111741473376.jpg|,|4DS-295|-|/uploads/2020/11/111741472399.jpg|,|4DS-301" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(37) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=129" }
     • 4DS-272

     • 4DS-278

     • 4DS-285

     • 4DS-292

     • 4DS-294

     • 4DS-295

     • 4DS-301

     SM-59實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "64" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(38) "SM-59實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537523880" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211758257702.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(503) "/uploads/2018/09/211758304278.jpg|,|4DS-266|-|/uploads/2018/09/211758319165.jpg|,|4DS-272|-|/uploads/2018/09/211758359178.jpg|,|4DS-278|-|/uploads/2018/09/211758367866.jpg|,|4DS-285|-|/uploads/2018/09/211758409385.jpg|,|4DS-292|-|/uploads/2018/09/211758422797.jpg|,|4DS-294|-|/uploads/2018/09/211758437777.jpg|,|4DS-295|-|/uploads/2020/11/111713403937.jpg|,|4DS-299|-|/uploads/2020/11/111713402205.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/111713405259.jpg|,|PH3-006|-|/uploads/2020/11/111713406212.jpg|,|PH3-007" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(38) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=64" }
     • 4DS-266

     • 4DS-272

     • 4DS-278

     • 4DS-285

     • 4DS-292

     • 4DS-294

     • 4DS-295

     • 4DS-299

     • 4DS-301

     • PH3-006

     • PH3-007

     SM-67實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "127" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(38) "SM-67實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605086820" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111728048874.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(225) "/uploads/2020/11/111728353685.jpg|,|4DS-299|-|/uploads/2020/11/111728358175.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/111728355901.jpg|,|4DS-303|-|/uploads/2020/11/111728353273.jpg|,|SC-004|-|/uploads/2020/11/111728351465.jpg|,|SC-008" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(39) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=127" }
     • 4DS-299

     • 4DS-301

     • 4DS-303

     • SC-004

     • SC-008

     SM-68

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "109" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(5) "SM-68" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605065220" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111151027012.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(36) "/uploads/2020/11/111148295384.jpg|,|" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(40) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=109" }

     SM-59

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "67" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(5) "SM-59" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537524120" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211802453515.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(503) "/uploads/2018/09/211802507959.jpg|,|4DS-266|-|/uploads/2018/09/211802527313.jpg|,|4DS-272|-|/uploads/2018/09/211802551784.jpg|,|4DS-278|-|/uploads/2018/09/211802562814.jpg|,|4DS-285|-|/uploads/2018/09/211803003655.jpg|,|4DS-292|-|/uploads/2018/09/211803035565.jpg|,|4DS-294|-|/uploads/2018/09/211803045520.jpg|,|4DS-295|-|/uploads/2020/11/110943516509.jpg|,|4DS-299|-|/uploads/2020/11/110943511917.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/110943511429.jpg|,|PH3-006|-|/uploads/2020/11/110943512393.jpg|,|PH3-007" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(41) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=67" }
     • 4DS-266

     • 4DS-272

     • 4DS-278

     • 4DS-285

     • 4DS-292

     • 4DS-294

     • 4DS-295

     • 4DS-299

     • 4DS-301

     • PH3-006

     • PH3-007

     SM-60

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "68" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(5) "SM-60" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537524240" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211804452893.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(89) "/uploads/2018/09/211804508578.jpg|,|4DS-266|-|/uploads/2018/09/211804587392.jpg|,|4DS-272" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(42) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=68" }
     • 4DS-266

     • 4DS-272

     SM-60實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "69" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(38) "SM-60實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537524300" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211805192374.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(89) "/uploads/2018/09/211805256712.jpg|,|4DS-266|-|/uploads/2018/09/211805327346.jpg|,|4DS-272" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(43) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=69" }
     • 4DS-266

     • 4DS-272

     SM-61

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "71" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(5) "SM-61" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537524360" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(17) "a/product_71.html" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211806518516.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(89) "/uploads/2018/09/211806568284.jpg|,|4DS-272|-|/uploads/2018/09/211807064071.jpg|,|4DS-275" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(44) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=71" }
     • 4DS-272

     • 4DS-275

     SM-62

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "72" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(5) "SM-62" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537524420" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(17) "a/product_72.html" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211807314553.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(89) "/uploads/2018/09/211807375064.jpg|,|4DS-277|-|/uploads/2018/09/211807443003.jpg|,|4DS-278" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(45) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=72" }
     • 4DS-277

     • 4DS-278

     SM-63實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "74" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(38) "SM-63實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537524480" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211808497742.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(89) "/uploads/2018/09/211808544620.jpg|,|4DS-272|-|/uploads/2018/09/211809018624.jpg|,|4DS-285" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(46) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=74" }
     • 4DS-272

     • 4DS-285

     SM-63

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "75" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(5) "SM-63" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537524540" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211809243447.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(154) "/uploads/2018/09/211809322414.jpg|,|4DS-272(門芯可做5厘多層和密度)|-|/uploads/2018/09/211809411235.jpg|,|4DS-285(門芯只做5厘多層)" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(47) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=75" }
     • 4DS-272(門芯可做5厘多層和密度)

     • 4DS-285(門芯只做5厘多層)

     SM-64

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "76" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(5) "SM-64" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537524540" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211810125204.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(89) "/uploads/2018/09/211810166693.jpg|,|4DS-253|-|/uploads/2018/09/211810186667.jpg|,|4DS-285" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(48) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=76" }
     • 4DS-253

     • 4DS-285

     SM-64實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "77" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(38) "SM-64實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537524600" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211811129030.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "0" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(89) "/uploads/2018/09/211811169770.jpg|,|4DS-253|-|/uploads/2018/09/211811199703.jpg|,|4DS-285" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(49) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=77" }
     • 4DS-253

     • 4DS-285

     SM-66實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "126" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(38) "SM-66實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605086760" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111726445208.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(181) "/uploads/2020/11/111727034573.jpg|,|4DS-295|-|/uploads/2020/11/111727038780.jpg|,|4DS-299|-|/uploads/2020/11/111727049106.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/111727046969.jpg|,|4DS-303" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(50) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=126" }
     • 4DS-295

     • 4DS-299

     • 4DS-301

     • 4DS-303

     SM-65實木包覆線條及可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "78" ["tid"]=> string(2) "29" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(38) "SM-65實木包覆線條及可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537524660" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211812135230.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(135) "/uploads/2018/09/211812172342.jpg|,|4DS-292|-|/uploads/2018/09/211812191652.jpg|,|4DS-294|-|/uploads/2018/09/211812206974.jpg|,|4DS-295" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "29" ["n"]=> int(51) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=78" }
     • 4DS-292

     • 4DS-294

     • 4DS-295

     SM-65

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "79" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(5) "SM-65" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1537524720" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2018/09/211812595712.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(135) "/uploads/2018/09/211813037286.jpg|,|4DS-292|-|/uploads/2018/09/211813066712.jpg|,|4DS-294|-|/uploads/2018/09/211813073870.jpg|,|4DS-295" ["time"]=> string(0) "" ["address"]=> string(0) "" ["number"]=> string(0) "" ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(52) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=79" }
     • 4DS-292

     • 4DS-294

     • 4DS-295

     SM-66可選顏色

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "107" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(17) "SM-66可選顏色" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605059460" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/110955192240.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(181) "/uploads/2020/11/111001328471.jpg|,|4DS-295|-|/uploads/2020/11/111001321275.jpg|,|4DS-299|-|/uploads/2020/11/111001322992.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/111001324496.jpg|,|4DS-303" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(53) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=107" }
     • 4DS-295

     • 4DS-299

     • 4DS-301

     • 4DS-303

     北歐07

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "108" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(8) "北歐07" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605064980" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/111123145826.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "簡約,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(225) "/uploads/2020/11/111124502265.jpg|,|4DS-299|-|/uploads/2020/11/111124503818.jpg|,|4DS-301|-|/uploads/2020/11/111124507683.jpg|,|4DS-303|-|/uploads/2020/11/111124519176.jpg|,|SC-004|-|/uploads/2020/11/111124516047.jpg|,|SC-008" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(54) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=108" }
     • 4DS-299

     • 4DS-301

     • 4DS-303

     • SC-004

     • SC-008

     北歐07

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "104" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(8) "北歐07" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1605001620" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/101750071567.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(89) "/uploads/2020/11/101750246921.jpg|,|PH3-004|-|/uploads/2020/11/101750243570.jpg|,|PH3-007" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(55) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=104" }
     • PH3-004

     • PH3-007

     北歐04

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(3) "101" ["tid"]=> string(2) "32" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(8) "北歐04" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(3) ",7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1604998680" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(0) "" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/11/101722407845.jpg" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(54) "歐式,門板,門型,顏色,拼框門,柜門" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(135) "/uploads/2020/11/101659069907.jpg|,|4DS-298|-|/uploads/2020/11/101659068975.jpg|,|PH3-001|-|/uploads/2020/11/101659062637.jpg|,|PH3-004" ["time"]=> NULL ["address"]=> NULL ["number"]=> NULL ["stj"]=> string(0) "" ["sjlitpic"]=> string(0) "" ["spt"]=> string(0) "" ["pctj"]=> string(0) "" ["tid_leafid"]=> string(2) "32" ["n"]=> int(56) ["url"]=> string(27) "/index.php?c=product&id=101" }
     • 4DS-298

     • PH3-001

     • PH3-004

     項目案例:

     服務中心:

     展會信息:

     第二十一屆中國(廣州)國際建筑裝飾博覽會

     花色:

      array(30) { ["id"]=> string(2) "82" ["tid"]=> string(2) "20" ["sid"]=> string(1) "0" ["title"]=> string(56) "第二十一屆中國(廣州)國際建筑裝飾博覽會" ["style"]=> string(0) "" ["trait"]=> string(7) ",3,4,7," ["gourl"]=> string(0) "" ["addtime"]=> string(10) "1597048320" ["hits"]=> string(1) "0" ["htmlurl"]=> string(17) "a/product_82.html" ["htmlfile"]=> string(0) "" ["litpic"]=> string(33) "/uploads/2020/08/101633048487.png" ["orders"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(4) "0.00" ["mrank"]=> string(1) "0" ["mgold"]=> string(1) "0" ["isshow"]=> string(1) "1" ["keywords"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["photo"]=> string(270) "/uploads/2020/08/101634317691.png|,||-|/uploads/2020/08/101634435363.png|,||-|/uploads/2020/08/101634452639.png|,||-|/uploads/2020/08/101634472815.png|,||-|/uploads/2020/08/101634506732.png|,||-|/uploads/2020/08/101634539963.png|,||-|/uploads/2020/08/101634574109.png|,|" ["time"]=> string(11) "2019.7.8-11" ["address"]=> string(22) "廣交會館B區一樓" ["number"]=> string(7) "13.1-65" ["stj"]=> NULL ["sjlitpic"]=> NULL ["spt"]=> NULL ["pctj"]=> NULL ["tid_leafid"]=> string(2) "20" ["n"]=> int(1) ["url"]=> string(26) "/index.php?c=product&id=82" }

     關于航美:

     新聞中心:

     聯系我們:

     表單提交:

     TOP
     欧美性性性性O00XX,英语老师解开裙子坐我腿中间,老司机久久精品最新免费,欧美性色黄大片

      <center id="qz2aa"><em id="qz2aa"></em></center>
      1. <center id="qz2aa"></center>